Οι παρακάτω εταιρίες στηρίζουν το PSholics.gr, με την διάθεση Promo υλικού, για τις ανάγκες των κειμένων του:

 

Τα παρακάτω sites στηρίζουν το PSholics.gr, αναδημοσιεύοντας τα άρθρα του: